Gratis berenpatronen / free teddybear patterns

Hier staan een paar gratis beren- en beren-vrienden patronen.  Je mag de beren en vrienden die je maakt van deze patronen verkopen maar niet de patronen.
Here you find some free bear- and bearfriends patterns. You may sell the bears and friends you make using these patterns but you may not sell the pattern.

Belangrijk:  meet altijd de maat van de zijkanten van het hoofd en het hoofd-middenstuk na voordat je begint; ook de voetzolen. Ik knip zelf het hoofd-middenstuk bij de nek altijd wat langer van de stof.
Important: always check the size of the side of the head and the gusset before you start; repeat this for the footpaws. I myself always cut the gusset from fabric a bit longer. 

Veel plezier!  Enjoy! 

Er staan nog meer patronen op mijn andere blog / You can find even more patterns on my other blog: 
red dog on truck


 this pattern contains three pages!!!

I added disc's in the feet and made a connection with bolds and nuts with the truck.

 ***Hippo Hoppa
!!! Hippo Hoppa:  voor de mond en de neusgaten trok ik draden tot achter in het hoofd en knoopte ze daar en werkte ze weg door ze in het hoofd te steken. De oren heb ik gemaakt van 1 laagje wolvilt en daarna verstevigd, ik gebruik fraycheck of lijm.
!!! Hippo Hoppa: for the mouth and the holes for the nose I pulled threads and ended in the back of the head where I knotted them and pulled the left-over threads into the head. I made the ears from 1 layer woolfelt and afterwards made them stronger, I use fraycheck or glue.


*****


Bebe*****


Bun Bun*****

Dottie pandafant*****

Little rabbit


*****

Peggy*****

Orange bear; Josje; Piet


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen